IV edycja projektu pt. "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lutego 2017

W dniu 07 lutego 2017 r. rozpoczęły się zajęcia w ramach realizowanego w tut. Ośrodku projektu socjalnego pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajęcia prowadzone są przez asystentów rodzin, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie i uzyskali niezbędne kwalifikacje do ich prowadzenia. Jest to cykl spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Cykl zajęć obejmuje 10, 3 godzinnych spotkań, z przerwą na kawę lub herbatę i ciastko. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Tematyka zajęć obejmuje podniesienie świadomości własnych celów wychowania, poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka lub wychowanka, naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności dzieci, uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową. Wyniesiona z zajęć wiedza ma na celu zmniejszenie poczucia bezradności, poprawę relacji wewnątrzrodzinnych, zmianę postaw rodzicielskich. Przewiduje się też, że zmiana postaw rodzicielskich wpłynie na prawidłowe wypełnianie funkcji wychowawczych.

Autor: Karolina Kornacka

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie