Powołanie do Rady Pomocy Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 kwietnia 2017

Miło nam poinformować że decyzją Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dyrektor MOPS w Radomsku - Pan Andrzej Barszcz został powołany na członka Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji. Pan Andrzej Barszcz w Radzie reprezentuje również Ogólnopolskie Stowarzysznie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej "RAZEM".

Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową. Do zakresu działania Rady należy :

  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,
  • przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej,
  • przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności,
  • przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.
Autor: Beata Kotlicka

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie