Mamy moc aby pokonać przemoc

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu „Mamy moc, aby pokonać przemoc”. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Terytorialnych w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2017. Projekt realizowany będzie od czerwca do grudnia 2017. Bezpośrednimi adresatami projektu są przedstawiciele grup zawodowych mające największe prawdopodobieństwo styczności z przemocą, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w wieku od 7 do 16 lat, osoby doświadczające przemocy, świadkowie przemocy oraz osoby stosujące przemoc w rodzinie. W ramach projektu będzie oferowane od lipca 2017 roku poradnictwo specjalistyczne takie jak: prawne, psychologiczne i pedagogiczne. Przewidziano także tworzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy, jak również przeprowadzenie szkolenia z technik samoobrony dla kobiet.

W szkołach będą prowadzone działania z zakresu profilaktyki przemocy i agresji skierowane do dzieci i młodzieży. Ponadto zakłada się przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli instytucji, którzy w sferze zawodowej mają styczność z problemem przemocy. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu radzenia sobie w sytuacjach związanych z przemocą, zdobywanie wiedzy dotyczącej problemu przemocy. Podniesienie jakości usług i rozszerzenie oferty oraz podniesienie jakości usług dla rodzin i dzieci doświadczających przemocy w rodzinie. Przełamywanie mitów dotyczących przemocy. Tworzenie koalicji z innymi instytucjami działającymi na terenie miasta. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie służyć mają poszerzeniu wiedzy i uwrażliwieniu na problem i zjawisko przemocy.

Autor: Barbara Klekowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie