Stypendium socjalne - nowy okres składania wniosków

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2017

W związku z tym, że zbliża się nowy rok szkolny 2017/2018 a wraz z nim okres składania wniosków o stypendium socjalne (szkolne) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych informuje uprzejmie, że wnioski będą wydawane od dnia 21.08.2017 r.
           

Wypełnione wnioski należy składać od dnia


01 do 15 września 2017 r.

 

Poniżej zamieszczamy katalog wydatków podlegających refundacji w ramach stypendium szkolnego 2017

KATALOG WYDATKÓW  PODLEGAJĄCYCH  REFUNDACJI W RAMACH

STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. Podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie, 
 2. Tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
 3. Tornister (plecak szkolny),
 4. Obuwie sportowe i strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (w ilości nie więcej niż 1 sztuka lub 1 para na dziecko uczące się w każdym semestrze szkolnym)
 5. Ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową)
 6. Mundur szkolny wymagany przez szkołę,
 7. Przybory i materiały do nauki zawodu,
 8. Artykuły szkolne, papiernicze niezbędne w procesie edukacyjnym,
 9. Drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, papier, tusz do drukarki
 10. Pokrycie kosztu abonamentu internetowego potwierdzone fakturą i dowodem wpłaty,
 11. Komputer (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera,
 12. Instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry,
 13. Sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu,
 14. Basen (strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, czepek),
 15. Koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych,
 16. Koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 17. Koszty dojazdu do szkół – (bilety + ksero legitymacji szkolnej) dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
 18. Koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru,
 19. Koszty zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).
 20. Koszty uczestnictwa w kursie prawa jazdy kat. „B”.
 21. Koszty związane z dojazdem, pobytem i wyżywieniem ucznia w związku z odbywaniem praktyk zawodowych.

W ramach zakupów artykułów finansowanych częściowo ze środków przeznaczonych na stypendia szkolne dopuszcza się zakup wyłącznie jednej pary art. niżej wymienionych:

 • okularów korekcyjnych
 • stroju szkolnego (galowego) wymaganego przez placówkę oświatową (garnitur-chłopcy, garsonka granatowa lub czarna – dziewczęta), biała bluzka, biała koszula, spodnie, spódnica oraz buty wyjściowe dla uczniów i czółenka dla uczennicy.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

 • faktur VAT,
 • imiennych rachunków,
 • imiennych biletów miesięcznych,
 • dowodów wpłaty,
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny m. in. zawierać:

 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia/sprzedaży,
 • numer dokumentu,
 • imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy),
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach:

 1. Zakup podręczników – od czerwca 2017 r.
 2. Internet - od września 2017 r. do czerwca 2018 r.
 3. Pozostałe materiały szkolne – od lipca 2017 r.

Istnieje  możliwość  zakupu  używanych  podręczników,  komputera,  sprzętu sportowego lub instrumentów muzycznych.
W sytuacji kupna artykułów używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży.

OBUWIE I ODZIEŻ PODLEGA REFUNDACJI W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO JEDYNIE W SYTUACJI, GDY WIĄŻE SIĘ W SPOSÓB OCZYWISTY I BEZPOŚREDNI Z PROCESEM EDUKACJI UCZNIA.

Autor: Lech Ostruszka

Galeria

 • Powiększ zdjęcie