"Szkoła dla Rodziców" - ruszyła VI edycja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2017

W dniu 10.10.2017 r. rozpoczęły się zajęcia w ramach VI edycji projektu socjalnego pt. „Szkoła dla Rodziców” realizowanego w tut. Ośrodku. W organizowanych spotkaniach będzie uczestniczyć około 10 osób oraz osoba prowadząca. Zajęcia prowadzone są przez asystenta rodziny. Cykl zajęć obejmuje 10, 3 godzinnych spotkań, z przerwą na kawę, herbatę i ciastko.

Tematyka zajęć obejmuje podniesienie świadomości własnych celów wychowania, poznanie i zrozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka lub wychowanka, naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności dzieci, uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową. Wyniesiona z zajęć wiedza ma na celu zmniejszenie poczucia bezradności, poprawę relacji wewnątrzrodzinnych, zmianę postaw rodzicielskich. Udział w zajęciach ma przyczynić się do zmian w postawach rodzicielskich celem prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych wobec dzieci.

Autor: Karolina Kornacka

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie