Dobiegają końca zajęcia w ramach Grup Wsparcia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2018

Uczestnicy Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach realizowanej I edycji kończą już zajęcia tematyczne w ramach GRUP WSPARCIA.

Praca specjalistów – terapeutów z Uczestnikami odbywała się w pięciu obszarach tematycznych, dotyczących problemów psychospołecznych, uzależnienia współuzależnienia od alkoholu oraz problemów opiekuńczo – wychowaczych i przemocy występującej w środowisku rodzinnym. Praca z uczestnikami przyniosła wymierne efekty. Wsparcie i pomoc w wymiarze psychospołecznym pozwoliła uczestnikom wzmocnić swoją samoocenę i poczucie własnej wartości jak również wiary we własne możliwości. Uczestnicy wzbudzili w sobie motywację do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji a przez to zmiany swojej sytuacji życiowej. Już niebawem rozpoczną naukę i zdobywanie umiejątności zawodowych na wybranych przez siebie kursach i szkoleniach zawodowych aby potem praktycznie nauczyć sie wykonywania zawodu podczas stażu.

Autor: Aneta Kowalczyk

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie