KURS ZAWODOWY "OBSŁUGI KOMPUTERA"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 sierpnia 2018

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniach od 16.07.2018r. do 25.07.2018r. był realizowany kurs zawodowy obsługi komputera.

Kurs rozpoczął się zajęciami z wiedzy teoretycznej dot. zasad Bhp w pracy z komputerem. Dalsza część kursu to zajęcia praktyczne przy komputerze w zakresie znajomości obsługi systemu operacyjnego, pakietu biurowego MS Office oraz arkuszu kalkulacyjnego MS Exel. Należy nadmienić, iż kursanci zaznajomili się też z tworzeniem prezentacji multimedialnych w programie MS Power Point, redagowaniem dokumentów w edytorze tekstów MS Word oraz zasadami poruszania się w sieci (internet). W kursie uczestniczy 6 osób, które podczas zajęć nabywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne przygotowujące do pracy na stanowisku obsługi biurowej. Kurs w dniu 25.07.2018r. ukończyło sześć osób, które będą miały możliwość zdobyć doświadczenie podczas stażu zawodowego.

Autor: Aneta Kowalczyk