Rusza lokalna kampania informacyjna skierowana do osób dotkniętych problemem bezdomności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 września 2018

Lokalna Kampania Informacyjna to jedno z działań podejmowanych przez nasz Ośrodek będące próbą zmierzenia się z problemem bezdomności w warunkach lokalnej społeczności Miasta Radomsko. Celem ww. kampanii jest zniwelowanie/przezwyciężenie zjawiska wykluczenia społecznego osób bezdomnych poprzez bezpośrednie ich wspieranie, bezpośredni kontakt z nimi, a zatem poprzez świadczenie pracy socjalnej na ich rzecz. Nasza kampania skierowana jest przede wszystkim do osób dotkniętych problemem bezdomności, które przebywają na teranie Miasta Radomsko w miejscach nie nadających się do zamieszkania (pustostany, parki, ulice, parkingi itp.), bądź chroniące się w siedzibie szpitala, na dworcu PKP czy w budynkach zajmowanych przez instytucje, sklepy.

Wizytujemy miejsca, w których przebywają osoby bezdomne, oferujemy im wsparcie, informujemy, motywujemy do podjęcia wysiłku w kierunku dokonania zmiany w swoim życiu. Do wspólnicy zaprosimy przedstawicieli służb, stowarzyszeń i klubów działających na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnień. Rozmawiać z osobami bezdomnymi będą również osoby, które w przeszłości same doświadczały problemu bezdomności. Działania profilaktyczne podejmowane w ramach kampanii służą zapobieganiu utrwalenia się i poszerzania zjawiska bezdomności. Prowadzone są cyklicznie, całorocznie, a wzmożona ich częstotliwość następuje w okresie jesienno-zimowym.

Autor: Aleksandra Stanowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie