Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Dzień Seniora w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

Przejdź do - Dzień Seniora w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

W dniu 16.10.2019 r w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku zorganizowany został Dzień Seniora. Zaproszeni goście tj. prezydent Jarosław Ferenc i przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Dębski złożyli seniorom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Życzyli Drogim Seniorom spełnienia marzeń, realizacji planów, a także pasji do ciągłego rozwijania się i prowadzenia aktywnego trybu życia. Po życzeniach Seniorzy z DDPS wygłosili kilka zabawnych wierszyków dotyczących starości. W prezencie otrzymali słodki upominek. Następnie przyszedł czas na wspólny poczęstunek oraz inegrację.

Monika Nowakowska

17 października 2019

Czytaj więcej o: Dzień Seniora w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

Wypadki w domu - zagrożenia czyhające na twoje dziecko

Przejdź do - Wypadki w domu - zagrożenia czyhające na twoje dziecko

W dniu 10.10.2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia w ramach realizowanego przez asystentów rodziny projektu socjalnego „Mamo, Tato-bycie z Tobą daje moc!” Tym razem poruszano problem zagrożeń i niebezpieczeństw, na które narażone są dzieci w swoich własnych domach.

Joanna Nagielska

15 października 2019

Czytaj więcej o: Wypadki w domu - zagrożenia czyhające na twoje dziecko

Spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w Gminie Miasto Radomsko

Przejdź do - Spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w Gminie Miasto Radomsko

W dniu 09 października 2019 r. w Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku odbyło się spotkanie formalizujące zawiązanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, którego celem jest stworzenie lokalnego Partnerstwa podmiotów istotnych dla realizacji działań z zakresu wsparcia osób, rodzin i grup społecznych. Liderem Partnerstwa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

Joanna Jurczyk

10 października 2019

Czytaj więcej o: Spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w Gminie Miasto Radomsko

Rodzina wspierająca

Przejdź do - Rodzina wspierająca

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: • opiece i wychowaniu dziecka; • prowadzeniu gospodarstwa domowego; • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Joanna Nagielska

1 października 2019

Czytaj więcej o: Rodzina wspierająca

Radosne chwile w sali zabaw

Przejdź do - Radosne chwile w sali zabaw

W dniu 27.09.2019 r. asystenci rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, w ramach realizowanego projektu pn.: „Mamo, Tato-bycie z Tobą daje moc!” odbyli wizytę wraz ze swoimi podopiecznymi w sali zabaw Fun Park Era. Maluchy skorzystały z ciekawych atrakcji takich jak: trzy poziomowa konstrukcja, dwa suche baseny z piłeczkami, dwie zjeżdżalnie, tory przeszkód, samochodziki oraz bujaczki dla najmłodszych dzieci.

Joanna Nagielska

1 października 2019

Czytaj więcej o: Radosne chwile w sali zabaw

Spotkanie inicjujące utworzenie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach Projektu „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”

Przejdź do - Spotkanie inicjujące utworzenie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach Projektu „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”

25 września 2019 r. w Galerii Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku odbyło się spotkanie inicjujące utworzenie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego, realizowanego w ramach Projektu „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Joanna Jurczyk

26 września 2019

Czytaj więcej o: Spotkanie inicjujące utworzenie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach Projektu „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”

Zakończył się Ogólnopolski Projekt „ FILMOTEKA SZKOLNA. AKCJA! ”

Przejdź do - Zakończył się Ogólnopolski Projekt „ FILMOTEKA SZKOLNA. AKCJA! ”

W czerwcu 2019 r. zespół filmowy przy „Pogotowiu Lekcyjnym” otrzymał informację, że tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Projektu „Filmoteka Szkolna . Akcja!” była ostatnim sezonem. Projekt zakończył się, trwał 10 lat, „Pogotowie Lekcyjne” uczestniczyło w nim 6. Było to 6 lat wspaniałych działań.

Halina Kucharska

18 września 2019

Czytaj więcej o: Zakończył się Ogólnopolski Projekt „ FILMOTEKA SZKOLNA. AKCJA! ”

Umiem i potrafię pomóc cz. II

Przejdź do - Umiem i potrafię pomóc cz. II

Drugie spotkanie z Radomszczańską Ochotniczą Grupą Ratowniczą w ramach projektu „Mamo, Tato-bycie z Tobą daje moc!”, odbyło się w tut. Ośrodku w dniu 29.08.2019 r. Podczas kolejnych warsztatów udzielania pierwszej pomocy podopieczni asystentów rodzin mogli poznać podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i u dzieci. Czyli jak wykonać resuscytację (RKO).

Joanna Nagielska

12 września 2019

Czytaj więcej o: Umiem i potrafię pomóc cz. II