Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Historia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku został utworzony na mocy Uchwały Nr X/56/90 Miejskiej Rady Narodowej w Radomsku z dnia 9 marca 1990 roku, zrealizowanej Zarządzeniem Nr 9 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 15 maja 1990 roku.