Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Dyrekcja

Dyrektor
mgr Andrzej Barszcz
tel. (044) 683 28 85

 

Z-ca Dyrektora ds. pomocy
mgr Beata Kotlicka
tel, (044) 683 28 85

 

Z-ca Dyrektora ds. usług i świadczeń rodzinnych
mgr Małgorzata Rzeźniczak
tel, (044) 683 28 85

 

Główny Księgowy
mgr Krystyna Białek
tel. (044) 683 28 85