Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku została uruchomiona elektroniczna skrzynka podawcza. Adres skrzynki to: /fr2s9uh854/SkrytkaESP

W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie.

Załóż konto na ePUAP.