Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Strona główna


Artykuły

Informacja o wysokości stypendium w okresie wrzesień-grudzień 2018r.

Przejdź do - Informacja o wysokości stypendium w okresie wrzesień-grudzień 2018r.

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku informuje, że przewidywana wysokość stypendium szkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2018 r. wyniesie 240,00 zł Przypominamy jednocześnie, że stypendium szkolne zostanie wypłacone po przedstawieniu rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne.

Lech Ostruszka

12 października 2018

Czytaj więcej o: Informacja o wysokości stypendium w okresie wrzesień-grudzień 2018r.

Trwa projekt „Ja i Ty – klub pokoleń” przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

Przejdź do - Trwa projekt „Ja i Ty – klub pokoleń”  przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

Projekt „Ja i Ty – klub pokoleń” realizowany jest przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Radomsku i Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy razem”. Skierowany jest do seniorów, w tym seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku i oparty jest na inicjowaniu współpracy między i wewnątrzpokoleniowej osób po 60 roku życia.

Aleksandra Stanowska

11 października 2018

Czytaj więcej o: Trwa projekt „Ja i Ty – klub pokoleń” przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

II Edycja Szkoły Dla Rodziców i Wychowawców

Przejdź do - II Edycja Szkoły Dla Rodziców i Wychowawców

W dniu 10.10.2018r. rozpoczęła się II edycja „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” warsztaty realizowane są w ramach projektu socjalnego „Mamo, Tato-bycie z Tobą daje moc!”.

Karolina Kornacka

11 października 2018

Czytaj więcej o: II Edycja Szkoły Dla Rodziców i Wychowawców

Rusza lokalna kampania informacyjna skierowana do osób dotkniętych problemem bezdomności

Przejdź do - Rusza lokalna kampania informacyjna skierowana do osób dotkniętych problemem bezdomności

Lokalna Kampania Informacyjna to jedno z działań podejmowanych przez nasz Ośrodek będące próbą zmierzenia się z problemem bezdomności w warunkach lokalnej społeczności Miasta Radomsko. Celem ww. kampanii jest zniwelowanie/przezwyciężenie zjawiska wykluczenia społecznego osób bezdomnych poprzez bezpośrednie ich wspieranie, bezpośredni kontakt z nimi, a zatem poprzez świadczenie pracy socjalnej na ich rzecz. Nasza kampania skierowana jest przede wszystkim do osób dotkniętych problemem bezdomności, które przebywają na teranie Miasta Radomsko w miejscach nie nadających się do zamieszkania (pustostany, parki, ulice, parkingi itp.), bądź chroniące się w siedzibie szpitala, na dworcu PKP czy w budynkach zajmowanych przez instytucje, sklepy.

Aleksandra Stanowska

28 września 2018

Czytaj więcej o: Rusza lokalna kampania informacyjna skierowana do osób dotkniętych problemem bezdomności

Co rodzice powinni wiedzieć o uzależnieniach?

Przejdź do - Co rodzice powinni wiedzieć o uzależnieniach?

W dniu 19.09.2018r. na terenie tut. Ośrodka asystenci rodziny zorganizowali spotkanie ze specjalistą Panem Adrianem Stojeckim wrmach prowadzonych Grup Wsparcia. Tematem pogadanki było uzależnienei od narkotyków. Jak wiadomo od wielu lat ludzie walczą z różnego rodzaju uzależnieniami. Rodzice podczas spotkania mogli dowiedzieć się jakie są symptomy świadczace o tym, iż w życiu dziecka pojawiły się używki oraz jak ustrzec dziecko przed uzależnieniem. A także, gdzie szukać pomocy w przyspadku, gdy nasze pociechy sięgną po narkotyk. Celem zajęć było uswiadomienie rodzicom, że zapobieganie uzależnieniom jest najskuteczniejszym sposobem niedopuszczenia do groźnych skutków.

Katarzyna Krzesińska

21 września 2018

Czytaj więcej o: Co rodzice powinni wiedzieć o uzależnieniach?

Rodzinnie i smacznie

Przejdź do - Rodzinnie i smacznie

W ramach realizacji projektu: „Mamo-Tato bycie z Tobą daje moc!” w dniu 14.09.2018r. asystenci rodziny zorganizowali wyjście do pizzerii. Uczestnicy mięli okazję spędzić wspólne chwile ze swoimi dziećmi w restauracji. Celem wyjścia było zapoznanie ze sposobem przyrządzania pizzy oraz uwrażliwienie dzieci oraz ich rodziców na kulturalne zachowywanie się w restauracji i poznanie nowych form spędzania czasu wolnego. Wszyscy po degustacji zgodnie stwierdzili, że pizza była bardzo smaczna. Wyjście było bardzo udane.

Katarzyna Krzesińska

20 września 2018

Czytaj więcej o: Rodzinnie i smacznie

Uroczyste otwarcie Klubu Integracji Społecznej

Przejdź do - Uroczyste otwarcie Klubu Integracji Społecznej

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniu 21.09.2018r. nastąpi oficjalne a zarazem uroczyste otwarcie Klubu Integracji Społecznej.

Aneta Kowalczyk

20 września 2018

Czytaj więcej o: Uroczyste otwarcie Klubu Integracji Społecznej

Piknik rodzinny

Przejdź do - Piknik rodzinny

W dniu 31.08.2018r. Asystenci rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku zorganizowali dla rodzin objętych ich wsparciem II Piknik rodzinny na terenie Świetlicy nr 1 oraz Klubu Młodziaka przy ul. Konopnickiej 4. Piknik został zrealizowany w ramach projektu socjalnego „Mamo- Tato bycie z Tobą daje moc!”. Na uczestników pikniku czekały przygotowane przez asystentów rodziny gry i zabawy integracyjne. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci było malowanie buzi, puszczanie wielkich baniek mydlanych oraz własnoręczne modelowanie balonów. Na zakończenie pikniku na wszystkich uczestników czekał pyszny poczęstunek, który został przygotowany przez asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.

Karolina Kornacka

4 września 2018

Czytaj więcej o: Piknik rodzinny