Program "Opieka wytchnieniowa"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Pierwszeństwo udziału w Programie posiadają osoby, które:

1. mają niepełnosprawność sprzężoną tj. posiadają orzeczenie ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności,

2. wymagają wysokiego poziomu wsparcia tj. osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności ze wskazaniami w pkt.7 i 8 orzeczenia,

3. stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

W przypadku dużej ilości chętnych do wzięcia udziału w programie, o kolejności przyjęcia decyduje wynik zamieszczony w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM wypełnionej przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę.

W celu zgłoszenia udziału, należy złożyć odpowiednie dokumenty:

 • kartę zgłoszenia
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności - dzieci do ukończenia 16. roku życia lub osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia, posiadające kopię orzeczenia o stopniu znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne ( I grupa z ZUS, KRUS )
 • oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną
 • kartę pomiaru skali FIM
 • klauzulę informacyjną RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 MOPS w Radomsku
 • klauzulę informacyjną RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Zgłoszenia do Programu prosimy kierować:

 • osobiście - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sadowa 5, 97-500 Radomsko w dni robocze w godz. 7.30-15.30

Nabór będzie otwarty do momentu zapewnienia limitu uczestników.

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne, realizowane do grudnia 2024 r.

Autor: Magdalena Zdrodowska

Galeria


 • Powiększ zdjęcie