Program "Opieka wytchnieniowa"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne, realizowane będą do grudnia 2023 r.

Celem zgłoszenia udziału należy złożyć:

 • kartę zgłoszeniową

 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci), kopię orzeczenia
  o stopniu znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne ( I grupa z ZUS, KRUS ),

 • oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną

W przypadku dużej ilości chętnych do wzięcia udziału w programie, o kolejności przyjęcia decyduje wynik zamieszczony w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM wypełnionej przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę.

Zgłoszenia do Programu prosimy kierować:

 • osobiście - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko
  w dni robocze w godz. 7.30-15.30, każdy wtorek w godz. 7.30-17.00

 • telefonicznie - 44/683-28-85 wew. 29,

 • mailowo: mops@mops-radomsko.pl

Autor: Dagmara Waloch-Kozera

Galeria


 • Powiększ zdjęcie