Podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu Filmoteka Szkolna! Akcja!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 czerwca 2017

Zespół filmowy z „Pogotowia Lekcyjnego” zakończył czwartą edycję Ogólnopolskiego Projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! Chciałam pochwalić uczestników projektu, bowiem ich praca i zaangażowanie pozwoliły znaleźć się w czołówce projektowych zespołów filmowych w Polsce, co znalazło odzwierciedlenie na stronach ogólnopolskich przedsięwzięcia. Cieszymy się wraz z uczniami i swoją radością chcemy podzielić się z innymi. Zapraszamy więc do odwiedzenia strony – Filmoteka Szkolna. Akcja!

Kliknąć należy na pasku – relacje z działań. Na stronie 1 ( lub trochę dalej – jeżeli dołożono inne opracowania ), znajduje się nasze roczne sprawozdanie, które na tyle zainteresowało organizatorów, że zostało wyróżnione wpisem na stronach ogólnopolskich. Dalej można znaleźć też informacje o innych naszych pomysłach filmowych zrealizowanych w r. szk. 2016/2017 (np. str. 4 i 6 ). Nasze działania wspierane były przez pracownice MOPS –u: Iwonę Broszkiewicz, Ilonę Czubaj Emilię Gałwiaczek, Aleksandrę Stanowską – prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci – „Pomagajmy Razem”. Szczególne podziękowania kierujemy do p. Macieja Krzyszkowskiego, który przez cały czas sprawuje opiekę merytoryczną nad naszym zespołem. Dziękujemy również paniom: Elżbiecie Kwiatkowskiej, Krystynie Michalskiej, Karolinie Guraździe, Marcie Renik z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku za wieloletnią, współpracę i wspieranie naszych działań w zakresie filmu i nie tylko.

Autor: Halina Kucharska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie