Asystent rodziny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Taka pomoc przysługuje wszystkim rodzinom bez względu na posiadany dochód.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent rodizny:

 • pomaga odnaleźć to, co w nich dobre, odkryć umiejętności i zasoby,
 • doradza gdzie możne uzyskać pomoc,
 • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci,
 • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,
 • uczy jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 • doradza jak zarządzać domowym budżetem,
 • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i inne.

Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu oraz w uzasadnionych sytuacjach towarzyszy członkom rodziny przy załatwianiu spraw urzędowych.

Asystent rodziny współpracuje z pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną i dla jej dobra. Wspiera rodzinę w dążeniach, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w swoim środowisku rodzinnym.

Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

 

Pomocy udziela

Dział Pracy Socjalnej

Zespół Wspierania Rodziny

Kościuszki 12a

97-500 Radomsko

Budynek A

Kontakt z asystentami rodziny:

pokój nr 7, parter, tel. 044/ 683-28-85 wew. 57

Autor: Aleksandra Stanowska