Otwarte Drzwi

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczął realizację projektu ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 pt. "Otwarte drzwi" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Działania FELD.07.05 „Integracja i społeczeństwo obywatelskie”.

Projekt realizowany będzie dla łącznie 40 uczestników w okresie od 01.04.2024 do 31.03.2026.

Celem głównym projektu jest integracja z rynkiem pracy oraz powrót na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji poprzez wzrost zdolności do zatrudnienia klientów pomocy społecznej z terenu miasta, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zaplanowano instrumenty:

Aktywizacji społecznej i edukacyjnej:

 1. Praca socjalna.
 2. Trening umiejętności społecznych.
 3. Poradnictwo specjalistyczne psychologa.
 4. Zajęcia z języka obcego.

Aktywizacji zawodowej:

 1. Warsztaty doradztwa zawodowego.
 2. Przeprowadzenie szkoleń zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników
  i rynku pracy – nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji przez uczestników projektu umożliwiających wejście na otwarty rynek pracy.
 3. Staże zawodowe.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 028 789,45 zł, z czego 976 789,45 zł stanowi dofinansowanie przez Unię Europejską.

Autor: Łukasz Myga