Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Telefon zaufania

Artykuły

Wydawanie żywności w sierpniu 2021

Przejdź do - Wydawanie żywności w sierpniu 2021

Wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w miesiącu sierpniu 2021 odbędzie się w magazynie przy ulicy Reymonta 56 w okresie od 10 do 16 sierpnia 2021 oraz od 19 do 25 sierpnia 2021 zgodnie z alfabetycznym harmonogramem umieszczonym na stronie MOPS i w punkcie wydawania żywności. Informujemy, że pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Zgodnie z obostrzeniami osoby odbierające paczki powinny utrzymywać odległość min. 2 metrów oraz być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki.

28 lipca 2021

Czytaj więcej o: Wydawanie żywności w sierpniu 2021

Karta Dużej Rodziny w bezpłatnej aplikacji mObywatel

Przejdź do - Karta Dużej Rodziny w bezpłatnej aplikacji mObywatel

Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty w przypadku dorosłej osoby oraz posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka mogą od 9 czerwca 2021 r. wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny. Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek. Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) KDR.

26 lipca 2021

Czytaj więcej o: Karta Dużej Rodziny w bezpłatnej aplikacji mObywatel

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19

Przejdź do - Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, w związku ze zleconą Miastu Radomsko realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, poszerzył działania w zakresie promocji.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku zachęcają mieszkańców Miasta do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Inicjatywa była realizowana w dniu 20 lipca 2021 roku na Pikniku Rodzinnym „Pomaluj Nasz Świat” organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku oraz podczas obywającego się w dniu 22 lipca 2021 roku targowiska miejskiego. W ramach akcji informowano o możliwości i sposobach zarejestrowania się na szczepienie, lokalizacji okolicznych punktów szczepień oraz powodach, dla których warto się zaszczepić.

Według informacji dostępnej na stronie rządowej na dzień 22 lipca 2021 roku w Polsce wykonano 33 280 946 szczepień, a w pełni zaszczepionych jest 16 603 052 osób. Ponadto wg dalszych informacji można przyjąć  z bardzo dużym prawdopodobieństwem (sięgającym nawet 95%), że szczepienie uchroni przed zakażeniem COVID-19. Szczepionki są badane przez najlepszych naukowców z całej UE. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Leków.

Dyrektor MOPS

23 lipca 2021

Czytaj więcej o: Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19

Wakacyjny seans filmowy dla dzieci i rodziców

Przejdź do - Wakacyjny seans filmowy dla dzieci i rodziców

Rodziny uczestniczące w projekcie „Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!” w dniu 12.07.2021r. zaproszono do kina Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na seans filmowy pt. ,,Co w duszy gra”.

Aleksandra Stanowska

15 lipca 2021

Czytaj więcej o: Wakacyjny seans filmowy dla dzieci i rodziców

Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy dla wniosków składanych drogą elektroniczną

Przejdź do - Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy dla wniosków składanych drogą elektroniczną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 1 lipca 2021 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o przyznanie świadczeń:

Dorota Skórka

9 lipca 2021

Czytaj więcej o: Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy dla wniosków składanych drogą elektroniczną

Wydawanie żywności w lipcu 2021

Przejdź do - Wydawanie żywności w lipcu 2021

Wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. w miesiącu lipcu 2021 odbywa się w magazynie przy ulicy Reymonta 56 w okresie od 06 do 12 lipca 2021r. zgodnie z alfabetycznym harmonogramem umieszczonym na stronie MOPS i w punkcie wydawania żywności.

Magdalena Kwiatkowska

6 lipca 2021

Czytaj więcej o: Wydawanie żywności w lipcu 2021

Ważny komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń do programu "Czyste powietrze"

Przejdź do - Ważny komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń do programu "Czyste powietrze"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku informuje, iż dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

Agnieszka Małek

1 lipca 2021

Czytaj więcej o: Ważny komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń do programu "Czyste powietrze"

Wspólny posiłek - czas dla rodziny

Przejdź do - Wspólny posiłek -  czas dla rodziny

W ramach projektu „Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!” realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku, w dniu 28.06.2021r. odbyło się rodzinne spotkanie w kawiarni „Castelli”. W spotkaniu uczestniczyli rodzice, biorący udział w projekcie wraz ze swoimi dziećmi.

Aleksandra Stanowska

30 czerwca 2021

Czytaj więcej o: Wspólny posiłek - czas dla rodziny