Zakończono rekrutację do II etapu realizacji projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku zakończył rekrutację do II etapu realizacji Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zajęcia realizowane w ramach Projektu mają na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Radomsko – Klientów MOPS w Radomsku. Do II etapu zrekrutowano 50 osób, w tym 16 męźczyzn i 34 kobiety, które są Klientami MOPS w Radomsku. Działania Projektowe są adresowane przede wszystkim do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby niepełnosprawne

Autor: Aneta Kowalczyk