Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - podsumowanie IV edycji projektu

Przejdź do - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - podsumowanie IV edycji projektu

W dniu 25.04.2017 roku zakończyła się IV edycja projektu socjalnego pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” prowadzonej przez asystentów rodziny. Spotkania w ramach projektu prowadzone były metodą warsztatową. Zajęcia podzielone były na część teoretyczną oraz ćwiczeniową, podczas której każda z uczestniczek mogła przekonać się w jaki sposób może wprowadzić uzyskane treści w życie własnych rodzin. Podczas zakończenia projektu Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Pani Beata Kotlicka podziękowała uczestniczkom zajęć za poświęcony czas, wręczając zaświadczenia Paniom, które ukończyły cykl spotkań.

Karolina Kornacka
26 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - podsumowanie IV edycji projektu

Powołanie do Rady Pomocy Społecznej

Przejdź do - Powołanie do Rady Pomocy Społecznej

Miło nam poinformować że decyzją Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dyrektor MOPS w Radomsku - Pan Andrzej Barszcz został powołany na członka Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji. Pan Andrzej Barszcz w Radzie reprezentuje również Ogólnopolskie Stowarzysznie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej "RAZEM".

Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową. Do zakresu działania Rady należy :

  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,
  • przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej,
  • przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności,
  • przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.
Beata Kotlicka
3 kwietnia 2017

Komunikat w sprawie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+

Przejdź do - Komunikat w sprawie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy 2017/2018 przyjmowane będą od 01-08-2017r.

Dorota Skórka
3 kwietnia 2017

Startuje Lokalny Wolontariat Opiekuńczy

Przejdź do - Startuje Lokalny Wolontariat Opiekuńczy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku w ramach rozszerzenia działań woluntarystycznych rozpoczął realizację programu „Lokalny Wolontariat Opiekuńczy”. Program skierowany jest równolegle do dwóch grup odbiorców. Pierwsza to osoby, którym zły stan zdrowia, podeszły wiek, uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie nie tylko w środowisku ale także w swoich domostwach. Druga grupa to opiekunowie rodzinni, którzy  stanowią najbliższe otoczenie  ww. osób.  Bardzo często niesamodzielność „osób zależnych” , wymaga od opiekunów nieustannej obecności, przejęcia całkowitej odpowiedzialności  za  czynności związane z zaspokojeniem wszystkich potrzeb. Sytuacje te niejednokrotnie są bardzo trudne dla obu stron stąd program zakłada tzw. pomoc wytchnieniową , którą będą świadczyć wolontariusze. Będzie to grupa osób, dla której planuje się cykl szkoleniowy, który przygotuje potencjalnych opiekunów nieformalnych do wejścia w środowiska osób potrzebujących.  

 

Iwona Broszkiewicz
31 marca 2017
Czytaj więcej o: Startuje Lokalny Wolontariat Opiekuńczy

Piknik z okazji V RADOMSZCZANSKICH DNI AUTYZMU „NIEBIESKA MILA”

Przejdź do - Piknik z okazji V RADOMSZCZANSKICH DNI AUTYZMU  „NIEBIESKA MILA”

Serdecznie zapraszamy na piknik , który rozpocznie trzeci dzień Radomszczańskich Dni Autyzmu. Piknik odbędzie się w dniu 06 kwietnia br. (czwartek) na Placu 3 Maja w godzinach 10.00 – 13.00. Podczas spotkania nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dorosłych: występy artystyczne , kawiarenka, grill, warsztaty kulinarne, salon piękności, pląsy z harcerzami, warsztaty plastyczne dla dzieci, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Organizatorami Pikniku są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, Miejski Dom Kultury w Radomsku, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radomsku, Stowarzyszenie Centrum Pomocy „Panaceum”, Szkoły dla Dorosłych „Żak” i „Sokrates”. Zapraszamy do udziału w zabawie!

Beata Kotlicka
25 marca 2017

Zmiana harmonogramu wypłat świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

Przejdź do - Zmiana harmonogramu wypłat świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że z dniem 01.03.2017r. ulega zmianie harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego. Harmonogram wypłat znajduje się na stronie tut. Ośrodka.

Dorota Skórka
1 marca 2017

Wolontariat opiekuńczy

Przejdź do - Wolontariat opiekuńczy

W dniu 21 lutego br. o godz. 18.00 w Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Radomsku odbyło się pierwsze spotkanie, w ramach cyklu szkoleniowego dot. uruchomienia wolontariatu opiekuńczego na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i ich rodzin. Inicjatorami przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Rodzina Rodzin im. Św. Jana Pawła II oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku. Tematyką pierwszego spotkania były informacje z zakresu regulacji prawnych, w tym zawierania porozumień regulujących współpracę z wolontariuszami. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału zapraszamy na kolejne spotkanie warsztatowe, które odbędzie się w dniu 14 marca br.

Iwona Broszkiewicz
24 lutego 2017

Aktywizacja zawodowa

Przejdź do - Aktywizacja zawodowa

W piątek 17.02.2017 roku Klub Aktywizacji Zawodowej działający w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku zorganizował warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej. Zajęcia prowadzone były przez doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego. Tematem spotkania było przygotowanie podstawowej dokumentacji związanej z poszukiwaniem pracy.

Dagmara Waloch-Kozera
23 lutego 2017
Czytaj więcej o: Aktywizacja zawodowa