Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Przejdź do - Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

W dniu 13 stycznia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku
z inicjatywy MKRPA odbyło się spotkanie organizacyjne Dyrekcji MOPS z członkami Zespołu Profilaktyki MKRPA w Radomsku. Celem spotkania było ustalenie propozycji przeprowadzenia warsztatów w ramach kampanii  Zachowaj trzeźwy umysł  pn.
,, Profilaktyczne środy”. Zajęcia te zostaną przeprowadzone w 5 placówkach wsparcia dziennego i zostaną podzielone na dwa panele. Pierwszy panel w miesiącach II-VI skierowany będzie do dzieci i młodzieży, natomiast drugi w okresie IX- XII skierowany do dzieci i ich rodziców.

Planowane warsztaty odbywać się będą raz w miesiącu w tzw. ,, Profilaktyczne środy” za każdym razem w innej świetlicy.

Warsztaty te mają na celu podniesienie świadomości dotyczących zagrożeń związanych z inicjacją, czy eksperymentowaniem z używkami. Podczas zajęć uczestnicy świetlic dowiedzą się, jak dbać o własne bezpieczeństwo oraz ich otoczenie, jak postępować
w trudnych sytuacjach.

Przewidziany harmonogram warsztatów:

  • 27.02.2019 r.- PWD nr 2 przy ul. Kościuszki 12a
  • 13.03.2019 r.- PWD nr 1 przy ul. M. Konopnickiej 4
  • 10.04.2019 r.- PWD nr 6 przy ul. Strażackiej 13
  • 08.05.2019 r.- PWD nr 3 przy ul. Brzeźnickiej 149
  • 12.06.2019 r.- PWD nr 4 przy ul. Narutowicza 155

 

Na zakończenie pierwszego panelu w okresie wakacyjnym przewidziano dwa pikniki.
Pierwszy odbędzie się na 26 czerwca w PWD nr 3 przy ul. Brzeźnickiej 149, natomiast  drugi 23 sierpnia w PWD nr 4 przy ul. Narutowicza 155.

Emilia Gałwiaczek
14 lutego 2019

Warsztaty kulinarne - POPŻ

Przejdź do - Warsztaty kulinarne - POPŻ

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku od października 2018 roku bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 r., w związku z tym realizuje również Działania Towarzyszące. Są to cykliczne działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem. Do udziału w Działaniach Towarzyszących ma prawo każda osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018.

 

 

Magdalena Kwiatkowska
14 lutego 2019
Czytaj więcej o: Warsztaty kulinarne - POPŻ

Jak przezwyciężyć stres?

Przejdź do - Jak przezwyciężyć stres?

Asystenci rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczęli kolejne spotkania w ramach II edycji projektu: „Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!”. Tematem pierwszych zajęć były metody radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy mogli omówić sytuacje stresowe, które spotykają nas na co dzień. Zwróciliśmy uwagę na to, że warto przyjrzeć się uważniej swojemu życiu i docenić rolę pozytywnego stresu, a zmniejszyć skutki tego nadmiernego, który działa niszcząco. Przeprowadziliśmy rozmowę na temat ich doświadczeń związanych ze stresem, zmian w organizmie pod wpływem stresu oraz o skutkach i następstwach tego zjawiska. Wskazaliśmy również skuteczne metody radzenia sobie ze stresem, takie jak: wizualizacje czy techniki relaksacyjne. Celem każdych zajęć jest wzrost świadomości rodziców na problemy życia codziennego, jak również zdobycie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących i problemowych. Kolejne zajęcia odbędą się w lutym.

Katarzyna Krzesińska
1 lutego 2019

Dzień Babci i Dzień Dziadka w DDPS oraz Klubie Seniora w Radomsku

Przejdź do - Dzień Babci i Dzień Dziadka w DDPS oraz Klubie Seniora w Radomsku

W dniu 18.01.2019 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz Klubie Seniora w Radomsku obchodzony był Dzień Babci i Dziadka. Specjalnie na tą okoliczność uczniowie drugiej klasy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 dla naszych pensjonariuszy i uczestników Klubu Seniora przygotowały program artystyczny Przedstawiane przez dzieci wiersze oraz piosenki sprawiały wielką radość seniorom. Dzieci oprócz części artystycznej przygotowały dla naszych babć i dziadków laurki z życzeniami a seniorzy obdarowali młodych artystów własnoręcznie robionymi medalami. Po występie zorganizowaliśmy słodki poczęstunek dla wszystkich obecnych.

Monika Nowakowska
23 stycznia 2019

Partnerstwo lokalne na rzecz wolontariatu

Przejdź do - Partnerstwo  lokalne na rzecz wolontariatu

W dniu 8 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miasta w Radomsku odbyło się spotkanie organizacyjne dot. realizacji w 2019 roku projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz wolontariatu”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako inicjator zaprosił do współpracy instytucje oświatowe, instytucje z sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze wolontariatu. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie pokazują, iż liczne i różnorodne przedsięwzięcia podejmowane indywidualnie mogą przynieść znacznie większe korzyści dla środowisk wspomaganych, jeśli będą podejmowane w z wykorzystaniem potencjału partnerów zaangażowanych we wspólną realizację działań.

Iwona Broszkiewicz
11 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Partnerstwo lokalne na rzecz wolontariatu

Rodzina wspierająca

Przejdź do - Rodzina wspierająca

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

• opiece i wychowaniu dziecka;

• prowadzeniu gospodarstwa domowego;

• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Karolina Kornacka
10 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Rodzina wspierająca

Podsumowanie I edycji projektu pn. "Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc"

Przejdź do - Podsumowanie I edycji projektu pn. "Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc"

W dniu 28.12.2018r. w Klubie Integracji Społecznej działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku podsumowano I edycję projektu socjalnego „Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!”. Głównym celem projektu było rozszerzenie oferty usług na rzecz rodzin biologicznych dotkniętych kryzysem w sferze opieki i wychowania dzieci poprzez wprowadzenie różnorodnych form wsparcia propagujących kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich oraz społecznych. W programie uczestniczyło 20 rodzin, które na co dzień objęte są wsparciem tut. Ośrodka.

Karolina Kornacka
7 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Podsumowanie I edycji projektu pn. "Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc"

Wigilijne spotkanie DDPS w Radomsku

Przejdź do - Wigilijne spotkanie DDPS w Radomsku

W związku ze zbliżającym się Świętem Bożego Narodzenia w dniu 20 grudnia 2018r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku odbyło się spotkanie wigilijne. Ks. Proboszcz Piotr Hernoga wraz z zaproszonymi gośćmi oraz pensjonariuszami odmówili wspólną modlitwę, wszyscy obecni połamali się opłatkiem. Nie zabrakło życzeń i słodkich upominków, następnie było wspólne spożywanie posiłku z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi. Pensjonariusze DDPS obdarowali naszych gości własnoręcznie wykonanymi ozdobami choinkowymi. Nie zabrakło również razem śpiewanych kolęd.

Monika Nowakowska
21 grudnia 2018