Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

5. warsztaty Aflatoun

Przejdź do - 5. warsztaty Aflatoun

Gospodarzem piątego spotkania Klubu Aflatoun był Klub Wolontariusza. Podczas warsztatów, które odbyły się 12 czerwca, członkowie Klubu wybrali przedstawicieli oraz sekretarza Klubu. Najpierw rozmawialiśmy o tym, czym jest demokracja. Jakie cechy powinny wyróżniać przedstawiciela czy prezydenta: grupy, organizacji i państwa. Poruszyliśmy temat tolerancji i szacunku wobec innych. Następnie odbyło się głosowanie. Dzieci okazały się świetnymi obserwatorami, zaufały kolegom i dokonały trafnego wyboru. Podczas zabawy na dworze wykonaliśmy ćwiczenie „Grupy, do których należymy”.

Małgorzata Trajdos
24 lipca 2017
Czytaj więcej o: 5. warsztaty Aflatoun

O bezpieczeństwie w DDPS

Przejdź do - O bezpieczeństwie w DDPS

W DDPS odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Pensjonariusze wysłuchali krótkiej pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drodze i zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Z uwagi na to iż każdy pieszy i rowerzysta powinien pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym policjanci rozdali pensjonariuszom kamizelki odblaskowe.

DDPS
21 lipca 2017

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Przejdź do - Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku informuje, że świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą realizowane w:

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Kościuszki 10

Wnioski o przyznanie świadczeń przyjmowane będą w dni robocze od 01.08.2017  w godzinach od 8:30 do 14:30, we wtorek od 8:00 do 16:30

  • świadczenia wychowawcze 500+ budynek B pok. nr 2 / na pierwsze i kolejne dziecko z dochodem /
  • świadczenia wychowawcze 500+ budynek D pok. nr 9 / na drugie i kolejne bez dochodu /
  • świadczenia rodzinne budynek B pok. nr 6 nazwiska od A do M
  • świadczenia rodzinne budynek B pok. nr 5 nazwiska od N do Ż
  • fundusz alimentacyjny budynek D pok. nr 10

 

Małgorzata Rzeźniczak
18 lipca 2017
Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Pensjonariusze DDPS w Muzeum Historii Żydów Polskich - POLIN

Przejdź do - Pensjonariusze DDPS w Muzeum Historii Żydów Polskich - POLIN

Pensjonariusze DDPS w Radomsku dzięki Stowarzyszeniu Pomagajmy Razem mieli okazję zwiedzić Muzeum Żydów Polskich POLION. Wystawa składa się z ośmiu interaktywnych galerii poświęconych rożnym okresom w dziejach. Przewodnik, który towarzyszył zwiedzającym wyjaśnił skąd i kiedy Żydzi pojawili się w Polsce, w jaki sposób ten kraj stał się domem największej społeczności żydowskiej na świecie, jak przestał nim być i jak odradza się tutaj życie żydowskie. Wystawa ma charakter narracyjny: jest opowieścią, która prezentowana jest przez zabytkowe obiekty, instalacje scenograficzne i interaktywne, modele, dzieła sztuki, multimedia i teksty. Pokazuje, że historia polskich Żydów jest integralną częścią historii Polski, a historia Żydów nie jest kompletna bez polskiego rozdziału. Uczestnikiem wyjazdu była również młodzież przez co nastąpiło zacieśnienie więzi międzypokoleniowej seniorów z młodym pokoleniem.

DDPS
10 lipca 2017

Mamy moc aby pokonać przemoc

Przejdź do - Mamy moc aby pokonać przemoc

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu „Mamy moc, aby pokonać przemoc”. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Terytorialnych w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2017. Projekt realizowany będzie od czerwca do grudnia 2017. Bezpośrednimi adresatami projektu są przedstawiciele grup zawodowych mające największe prawdopodobieństwo styczności z przemocą, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w wieku od 7 do 16 lat, osoby doświadczające przemocy, świadkowie przemocy oraz osoby stosujące przemoc w rodzinie. W ramach projektu będzie oferowane od lipca 2017 roku poradnictwo specjalistyczne takie jak: prawne, psychologiczne i pedagogiczne. Przewidziano także tworzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy, jak również przeprowadzenie szkolenia z technik samoobrony dla kobiet.

Barbara Klekowska
5 lipca 2017
Czytaj więcej o: Mamy moc aby pokonać przemoc

Zakończenie V edycji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

W dniu 19.06.2017 roku zakończyła się V edycja projektu socjalnego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” prowadzonej przez asystentów rodziny z tut. Ośrodka. Spotkania w ramach projektu prowadzone były metodą warsztatową. Zajęcia podzielone były na część teoretyczną oraz ćwiczeniową, podczas której każdy z uczestników mógł przekonać się w jaki sposób może wprowadzić uzyskane treści w życie własnych rodzin.

Karolina Kornacka
5 lipca 2017
Czytaj więcej o: Zakończenie V edycji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

"Za Życiem" - kampania informacyjna

Przejdź do - "Za Życiem" - kampania informacyjna

W dniu 29.06.2017r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach realizowanej przez tut. Ośrodek Lokalnej Kampanii Informacyjnej- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w oparciu o ustawę z dnia 4 listopada 2016 roku. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pracownicy służby zdrowia oraz przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci niepełnoprawnych. Lokalna Kampania Informacyjna skierowana jest do przedstawicieli służb społecznych tj. kuratorów sądowych, przedstawicieli służby zdrowia, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń.

Karolina Kornacka
29 czerwca 2017
Czytaj więcej o: "Za Życiem" - kampania informacyjna

Podsumowanie programu ,, Lokalny Wolontariat Opiekuńczy”

Przejdź do - Podsumowanie programu ,, Lokalny Wolontariat Opiekuńczy”

W dniu 12 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe działania ,,Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji Agory w Warszawie. Uczestniczyło w nim 16 przedstawicieli instytucji z całego kraju. Przedstawicielami naszego wolontariatu byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Z-ca Dyrektora Pani Beata Kotlicka, Iwona Broszkiewicz oraz Emilia Gałwiaczek. Celem spotkania była możliwość wymiany doświadczenia jakie zdobyliśmy podczas tworzenia lokalnego wolontariatu opiekuńczego.

Iwona Broszkiewicz
27 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Podsumowanie programu ,, Lokalny Wolontariat Opiekuńczy”