KIS Radomsko - W kierunku zmiany

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczął realizację projektu pn. „ KIS Radomsko - W kierunku zmiany ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX Włączenie Społeczne Działania IX.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt ten realizowany będzie dla łącznie 100 uczestników w okresie od 01.04.2017 do 30.04.2019 . Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowe 100 klientów MOPS w Radomsku poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej.

 Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie kompetencji kluczowych, społecznych, zawodowych, edukacyjnych 100 uczestników/uczestniczek projektu, poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, stażach zawodowych.
 2. Wzrost dostępu 100 uczestników/uczestniczek projektu do usług specjalistycznych: psychologicznych, poradnictwa zawodowego poprzez udział w zajęciach i treningach ze specjalistami.
 3. Wzrost samooceny, wiary we własne siły, wzmocnienie psychologiczne i terapeutyczne 100 uczestników/uczestniczek projektu poprzez udział w zajęciach, warsztatach i grupach samopomocowych.

Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej pomoże zaktywizować klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. Zaplanowane działania pozwolą na zwiększenie kompetencji kluczowych, społecznych, zawodowych, edukacyjnych, wzrost samooceny, wiary we własne siły, wzmocnienie psychologiczne, przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem. W procesie opracowania ścieżki reintegracji zawodowej dla uczestników projektu będzie uczestniczył psycholog i doradca zawodowy

W programie zaplanowano instrumenty:

Aktywizacji społecznej i edukacyjnej:

 1. Trening kompetencji społecznych - wyjazd trzydniowy
 2. Poradnictwo specjalistyczne psychologa.
 3. Wsparcie terapeuty w ramach funkcjonowania grup wsparcia.
 4. Sfinansowanie vouchera – usługa wizażu i stylizacji dla uczestników projektu.
 5. Zajęcia z języka obcego.
 6. Trening umiejętności społecznych tematyka: m.in. gospodarowanie budżetem domowym.

Aktywizacji zawodowej:

 1. Przeprowadzenie szkoleń zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników
  i rynku pracy – nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji przez uczestników projektu umożliwiających wejście na otwarty rynek pracy.
 2. Warsztaty doradztwa zawodowego.
 3. Staże zawodowe.

Projekt zakłada również adaptację lokalu użytkowego na potrzeby utworzenia
i funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej. Adaptacja obejmuje wykonanie prac remontowo-budowlanych w efekcie, których powstaną sale szkoleniowe do prowadzenia zajęć dla uczestników projektu wyposażone w odpowiedni sprzęt.

 

KURSY ZAWODOWE I SZKOLENIA W RAMACH KIS

Autor: Iwona Broszkiewicz

Artykuły

Dobiegają końca zajęcia w ramach Grup Wsparcia

Przejdź do - Dobiegają końca zajęcia w ramach Grup Wsparcia

Uczestnicy Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach realizowanej I edycji kończą już zajęcia tematyczne w ramach GRUP WSPARCIA.

Aneta Kowalczyk
16 marca 2018
Czytaj więcej o: Dobiegają końca zajęcia w ramach Grup Wsparcia

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne

Przejdź do - Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, uczestnicy korzystają z indywidualnych porad specjalistycznych podczas spotkań z psychologiem, terapeutą Panią Agnieszką Grzesiak.

 

Aneta Kowalczyk
24 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne

Kolejne zajęcia w ramach Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"

Przejdź do - Kolejne zajęcia w ramach Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"

Kolejne zajęcia aktywizacji społecznej i zawodowej są realizowane w ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku.

 

Aneta Kowalczyk
24 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Kolejne zajęcia w ramach Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"

Rekrutacja do II etapu realizacji projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"

Przejdź do - Rekrutacja do II etapu realizacji projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczyna rekrutację do II etapu realizacji Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Radomsko – Klientów MOPS w Radomsku. Cel ten jest realizowany poprzez utworzenie i fukcjonowanie w ramach Projektu, Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku. Obecnie w ramach Projektu współpracuje już 50 uczestników. II etap zakłada rekrutację kolejnych 50 osób, które są Klientami MOPS w Radomsku zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby niepełnosprawne

Aneta Kowalczyk
18 stycznia 2018

Pracowity koniec roku dla uczestników Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"

Przejdź do - Pracowity koniec roku dla uczestników Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznejw Radomsku odbywały się kolejne zajęcia w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.

Aneta Kowalczyk
18 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Pracowity koniec roku dla uczestników Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"

Język angielski dla Uczesniktów Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany"

Przejdź do - Język angielski dla Uczesniktów Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany"

 

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, od dnia 01.12.2017r. rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego.

 

Aneta Kowalczyk
12 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Język angielski dla Uczesniktów Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany"

Zajęcia w ramach Grup Wsparcia

Przejdź do - Zajęcia w ramach Grup Wsparcia

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, od dnia 27.11.2017r. rozpoczęły się zajęcia w ramach Grup Wsparcia.

Aneta Kowalczyk
12 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Zajęcia w ramach Grup Wsparcia

Kolejny etap Treningu Umiejętności Społecznych

Przejdź do - Kolejny etap Treningu Umiejętności Społecznych

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniach od 21.11.2017r. do 24.11.2017r. Odbywały się kolejne Treningi Umiejętności Społecznych.

Aneta Kowalczyk
1 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Kolejny etap Treningu Umiejętności Społecznych