"Za Życiem" - kampania informacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 czerwca 2017

W dniu 29.06.2017r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach realizowanej przez tut. Ośrodek Lokalnej Kampanii Informacyjnej- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w oparciu o ustawę z dnia 4 listopada 2016 roku. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pracownicy służby zdrowia oraz przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci niepełnoprawnych. Lokalna Kampania Informacyjna skierowana jest do przedstawicieli służb społecznych tj. kuratorów sądowych, przedstawicieli służby zdrowia, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń.

Celem Kampanii Informacyjnej jest zapoznanie przedstawicieli służb społecznych z jakich uprawnień, form wsparcia w ramach ustawy może skorzystać kobieta w ciąży powikłanej lub kobieta rodząca dziecko u którego zdiagnozowano w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieczelną chorobę zagrażającą jego życiu. Zgodnie z ustawą dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności , dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych mogą również skorzystać z uprawnień przewidzianych ww. ustawie. W ramach realizowanej Kampanii Informacyjnej odbędą się jeszcze dwa spotkania informacyjne dla pracowników pozostałych służb.

Autor: Karolina Kornacka

Galeria

  • Powiększ zdjęcie