Konferencja otwierająca projekt socjalny „Mamo, Tato – bycie z Tobą daje moc!”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2018

W dniu 11.05.2018r. w Urzędzie Miasta Radomska odbyła się konferencja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku i Miasta Radomska pt. „Mamo,Tato - bycie z Tobą daje moc!”. Konferencja zainaugurowała realizację projektu socjalnego pod tą samą nazwą, który zakłada realizację wielu różnych działań skierowanych do rodzin z dziećmi pozostających w kryzysie. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku Pan Andrzej Barszcz przywitał zaproszonych gości – przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, kuratorów Sądu Rejonowego w Radomsku, pedagogów z placówek szkolnych i przedszkolnych. Otwarcia konferencji dokonał Prezydent Miasta Radomsko Pan Jarosław Ferenc.

Podczas konferencji Pani Aleksandra Stanowska – kierownik Działu Pracy Socjalnej tut. Ośrodka przedstawiła główne założenia projektu oraz uzasadniła potrzebę realizacji takiego przedsięwzięcia. Przypomniała również o tym, że każda rodzina niezależnie od dochodu bezpłatnie może skorzystać z usług asystenta rodziny. Omówiła także czym zajmuje się asystent rodziny, jakie są jego zadania i kto może takim asystentem rodziny zostać .

Pani Karolina Kornacka – koordynator Zespołu Wspierania Rodziny tut. Ośrodka przedstawiła szczegółowe cele projektu, poszczególne działania realizowane w jego ramach oraz oczekiwane rezultaty. Przybliżyła główny cel projektu czyli propagowanie prawidłowych postaw rodzicielskich i społecznych wśród rodzin borykających się z trudnościami w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Wskazała na nowe narzędzia pracy, które będą wykorzystywane w ww. projekcie obok asystentury rodzin tj. poradnictwo specjalistyczne, Szkoła dla Rodziców, grupy wsparcia oraz działania integracyjne: festyny, spotkania, wspólne wyjścia do kina itp.

O dziecku w pieczy zastępczej mówiła Pani Barbara Jagoda - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. Natomiast Pan Lidia Zeller - prezes Stowarzyszenia „Dla Rodziny” omówiła szanse i bariery jakie stają przez asystentem rodziny w pracy z rodziną przeżywającą problemy w sferze opieki i wychowania dziecka.

Konferencję zakończyła Pani Beata Kotlicka – zastępca dyrektora ds. pomocy tut. Ośrodka, która podkreśliła, iż podejmowane przez asystentów rodziny, pracowników socjalnych działania w ramach ww. projektu mają na celu przede wszystkim zatrzymanie dziecka w jego środowisku naturalnym - rodzinie. Projekt socjalny "Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!" został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomsko Jarosława Ferenca.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konferencji, a w szczególności pracownikom służb i placówek licząc na dalszą, profesjonalną współpracę na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

Autor: Aleksandra Stanowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie