„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w ramach projektu „Mamo, Tato – bycie z Tobą daje moc!”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2018

W dniu 17.05.2018 r. rozpoczęły się warsztaty pt.„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Głównym celem spotkań jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie z codziennymi problemami z dziećmi a także nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z nimi. Tematyka zajęć obejmuje m.in. podniesienie świadomości własnych celów wychowania, zrozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka, naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętność stawiania jasnych granic, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności dzieci, uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.

Wyniesiona z zajęć wiedza ma na celu zmniejszenie poczucia bezradności u rodziców borykających się z problemami w sferze opieki i wychowania, poprawę relacji wewnątrzrodzinnych, zmianę postaw rodzicielskich. Przewiduje się też, że zmiana postaw rodzicielskich wpłynie na prawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Zajęcia prowadzone są przez asystenta rodziny Panią Beatę Lorent na terenie naszego Ośrodku. W organizowanych spotkaniach będzie uczestniczyć czternastu rodziców/opiekunów. Cykl zajęć obejmuje dziesięć trzygodzinnych spotkań z przerwą na kawę, herbatę i słodki poczęstunek. Projekt socjalny „Mamo, Tato – bycie z Tobą daje moc!” objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomsko Jarosława Ferenca.

Autor: Aleksandra Stanowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie