Uroczyste otwarcie Klubu Integracji Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2018

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniu 21.09.2018r. nastąpi oficjalne a zarazem uroczyste otwarcie Klubu Integracji Społecznej.

Nowootwarta placówka działająca w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku dysponuje pomieszczeniami, gdzie w ramach Projektu będą realizowane zajęcia projektowe. Do dyspozycji Uczestników Projektu są: sala konferencyjna, sala do zajęć z treningu umiejętności społecznych oraz sala komputerowa. Ponadto w placówce Uczestnicy będą mogli korzystać również ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, poradnictwa zawodowego oraz tematycznych grup wsparcia. W godzinah pracy KIS tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 w placówce pozostają do dyspozycji doradca zawodowy oraz pracownicy socjalni, którzy poza działaniami projektowymi świadczą pracę socjalną oraz udzielają pomocy finansowej Uczestnikom Projektu.

Obiekt jest przystosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych gdzie na miejscu funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. Osób Niepełnosprawnych. Oficjalne otwarcie Klubu Integracji Społecznej zapalnowane w dniu 21 września 2018r. na godzinę 12.00 będzie dobrą okazją na wspólną integrację Uczestników z dwóch edycji Projektu. Po części oficjalnej i zwiedzaniu placówki zaplanowane jest spotkanie piknikowe z poczestunkiem i wspólne spędzanie czasu.

Obecnie od dnia 17.09.2018r. po zakończonej przerwie wakacyjnej w KIS Radomsko są kontynuowane zajęcia z języka angielskiego dla pięciu dziesięcioosobowych grup. Pozostali uczestnicy nabywają umiejętności i kwalifikacje zawodowe na kursach zawodowych oraz zdobywają doświadczenie na stażach zawodowych.

Autor: Aneta Kowalczyk

Galeria

  • Powiększ zdjęcie